Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

Què és un apoderat?

Un apoderat és un ciutadà, major d'edat, en ple ús dels seus drets civils i polítics, que rep poder d'una candidatura per a representar-la ens els actes i operacions electorals.

Els apoderats poden accedir lliurement a tots els locals i meses electorals, examinar-hi el desenvolupament de la votació i de l'escrutini (per exemple, comprovar que els votants s'identifiquen correctament i figuren al cens electoral, que no hi ha piles massa desiguals de paperetes que puguin influir en la intenció de vot o que no hi ha elements de propaganda electoral), formular reclamacions i protestes i demanar certificats. En cas que no hi hagi interventor de la seva candidatura, poden actuar com a tals davant de la mesa, participant en les deliberacions amb veu i sense vot.

Per què cal la xarxa d'apoderats més gran mai vista?

En el context actual amb una repressió mai vista i amb companys i candidats a la presó i a l’exili, cal que totes les properes cites electorals es revalidi la majoria independentista a les urnes com sempre hem defensat i fer un front comú contra l'extrema dreta a Espanya i impedir que es posin en perill els nostres drets i llibertats. Això fa que sigui més important que mai preservar les garanties democràtiques de tots aquests comicis amb apoderats a tots els col·legis electorals del país.

M'agradaria col·laborar, però el dia de les eleccions treballo.

Per llei, els treballadors per compte d'altri i els funcionaris que acreditin la seva condició d'apoderats tenen dret a un permís retribuït de tota la jornada el dia de la votació.

Quina diferència hi ha entre ser apoderat i ser interventor?

Les funcions d'un interventor i un apoderat són molt similars. Ambdós poden examinar el desenvolupament de la votació i de l'escrutini en qualsevol mesa, formular reclamacions i protestes i demanar certificats.

L'interventor, però, està assignat a una mesa concreta, davant de la qual està acreditat, per això podrà votar en aquesta mesa, hi estigui censat o no. A més, ha de signar totes les actes (constitució, escrutini i sessió) de la mesa, així com la resta de documentació, cosa que no pot fer l'apoderat. D'interventors només hi pot haver dos per mesa com a màxim. En el moment en què un apoderat prengui possessió com a interventor d'una mesa, ja no podrà exercir com a apoderat en cap altra. L’interventor hi ha de ser tot el dia.

L'apoderat pot exercir les seves funcions a qualsevol mesa de la seva circumscripció electoral, i no pot votar a una mesa on no estigui censat (si exerceix d'apoderat fora de la circumscripció on està censat, ha de votar per correu). D'apoderats n'hi pot haver tants com la candidatura consideri necessari. Per aquest motiu el 14F volem acreditar una xarxa d'apoderats (i també d'interventors) mai vista en unes eleccions.

Com a apoderat/da, estaré representant a Esquerra Republicana a les eleccions?

No cal formar part d’Esquerra Republicana, però atès que és imprescindible que un partit t'autoritzi davant la Junta Electoral, i posteriorment t'acrediti perquè et puguis identificar com a apoderat davant dels membres de les meses el dia de les eleccions, Esquerra Republicana es posa al servei de totes les persones que, com tu, vulguin col·laborar que el vot de tothom s'exerceixi en plenes garanties, donant aquesta cobertura legal sigui quina sigui la teva orientació política.
Ara bé, si prefereixes demanar a un altre partit que t'acrediti, t'animem que ho facis, ja que l'important és tenir la xarxa més gran possible d'apoderats.

Quina és la data límit per a inscriure's?

Et pots inscriure com a apoderat o apoderada fins als cinc dies abans de les eleccions.

Necessito algun tipus de formació per fer d'apoderat/da?

Sí. Esquerra Republicana farà formacions presencials per a les persones que vulguin fer d’apoderats i apoderades en cada comici electoral. En aquestes formacions generalment es repartiran les credencials per a exhibir-les davant de la mesa electoral per a la identificació. A banda d'aquestes instruccions, els apoderats i apoderades disposaran d'un manual, i també rebran instruccions i recordatoris per email i per mitjà de xarxes socials i canal de Telegram.

Si m'inscric com a apoderat/da, hauré de ser tot el dia al col·legi electoral?

No, tot i que ens cal la màxima disponibilitat que tinguis per garantir apoderats durant tota la jornada a tot el país, des de la constitució de les meses i l'obertura de col·legis fins a l'escrutini.

Quan ens posem en contacte amb tu després que confirmis la teva inscripció, et preguntarem la teva disponibilitat, entre d'altres detalls per organitzar la jornada.